top of page

מחצית השקל תשפ"ב- 30 גרם כסף טהור

00000
1 100.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

תרום 999 שח, וקבל מטבע מוטבעת וממוספרת במספר סידורי המוטבע בתוכה.

תצורף תעודה למטבע ורישום בספר הפקודים לצבאות המקדש.

אם אתה כהן לוי או ישראל -אנא ציין זאת וכן את בני משפחתך הקשורים לתרומה . תרומת מחצית השקל של התורה ( בערך עשרה גרם כסף טהור k 925 ) צמודה לכוח הקניה של מחצית השקל כמטבע שהוא הילך חוקי לפי חז"ל. מטבע חליפין . לפי תחשיבי כת"ר ( חקר כלכלה על פי תורה)

במטבע כ-30 גרם כסף טהור שהם שלוש מחציות השקל, אותם יש לתרום על פי חז"ל במהלך השנה.

שמור את המוצר לאחר כך
bottom of page