top of page

קונצרט בריאת עולם

עשרים וחמישה באלול

מאז ברא הקב"ה שי עולמותיו בחן ובחכמה, בדעת ובתבונה, הסובבים הודו מתנגן לו קונצרט הבריאה כאשר האדם, הברייה המכירה קונה, שר ואומר בתום המלאכה, מזמור שיר ליום השבת וכן שרפים ואפנים וחיות הקודש מתנשאים ואומרים בקול רעש גדול סביב לכסא הכבוד "ברוך כבוד ה' מקומו".

ערב ראש השנה, כ"ה באלול, הוא יום הבריאה לפי מסורת ישראל כדעתו של רבי אליעזר.

ביום הזה ציווה ויהי, אמר ה' : ויהי אור'.

לפני כשנתיים עלה הרעיון לקיים קונצרט, כינוי לתיזמור עולמי  חצרות המקדש, המשבח ומתחנן ביום זה או סמוך לו ככל הניתן,בו משתתפים הברואים כב-"פרק שירה", הידוע, העומדים להיות נידונים בראש השנה, מקץ ששה ימים, ביום בו נברא האדם, היום המכונה "הרת עולם", יום הדין שהכל צפון בו ולמחרתו, היום השביעי, יום השבת הוא היום השני של ראש השנה בדינא רפיא.

החלום הזה שכל הבריאה קוראת בשם ה', אפשר שיתגשם בכל שנה, ואם היינו זוכים היה משתרג גם לסביבתו, לשערי חולדה, ואם היינו זוכים יותר, אף בהר הבית למעלה במקומות המותרים ליהודים טבולים בהערב שמש בעזרת הנשים ולכהנים בעבודתם וללווים בדוכנם ואם יותר אזי בכל כיכרות העולם המכוונות לירושלים לפי התקדמות החמה וזריחתה.

לא כולולם אלא געגועי קדושה הכוללים את כולם

AO1_8183.jpg

צפו בקונצרט 

גלריה

bottom of page