top of page

 זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַיהֹוָה
 

מחצית השקל - תשפ"ב

תרום 999 שח, וקבל מטבע מוטבעת  וממוספרת במספר סידורי המוטבע בתוכה.

  תצורף תעודה למטבע ורישום בספר הפקודים לצבאות המקדש.

   אם אתה כהן לוי או ישראל -אנא ציין זאת וכן את בני משפחתך הקשורים לתרומה .  תרומת מחצית השקל של התורה  ( בערך עשרה גרם כסף טהור  k 925 )  צמודה  לכוח הקניה של מחצית השקל כמטבע שהוא הילך חוקי לפי חז"ל. מטבע חליפין .  לפי תחשיבי כת"ר ( חקר כלכלה על פי תורה)    

במטבע כ-30 גרם כסף טהור שהם שלוש מחציות השקל, אותם יש לתרום על פי חז"ל במהלך השנה.

שקופית2.PNG

'צד א

עליית בני ישמעאל למקדש

צד ב

כתר דוד

שקופית1.PNG
bottom of page